Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Perjantai 28.5.2021 - Kirsi Mäkilaine


Paikallisessa, Lopen facebook ryhmässä oli kysymys, onko ehdokas luotettava, jos tuo kuntavaaleissa esiin teemoja, jotka eivät ole kunnan päätettävissä.
Vastasin tähän, että mielestäni ehdokkaan mielipiteet myös isommista kokonaisuuksista ovat tärkeitä, vaikka ei kunnanvaltuusto niihin suoraan voi vaikuttaakkaan. Esimerkkinä autoiluun suhtautuminen. Haja-asutusalueella asuville autolla liikkuminen on välttämätöntä. Vaikka kunnanvaltuusto ei voi autoilun hintaan vaikuttaa, vaikuttaa tämä mielipiteeni kuitenkin isommassa mittakaavassa moniin valintoihini myös kunnan päätöksissä, esim. liityntäparkkipaikat, parkkipaikat yleensäkin, tiet ja niiden kunnossapito yms.
Lisäksi meistä ehdokkaista monilla on kontakteja myös puolueen päättäviin tahoihin ja kansanedustajiin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen periaatteella itse ainakin tahtoisin tietää ehdokkaani mielipiteistä vähän laajemminkin. 
Liitän tähän Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmasta koosteen, näiden takana myös minä seison, ehdottomasti. 
Tässä on sinulle KUNTAVAALITEEMA JOKA KOSKEE KOKO 🇫🇮 SUOMEA ja jokaista perussuomalaista kuntavaaliehdokasta.
________
PERUSSUOMALAISTEN KUNTAVAALIOHJELMA:
🇫🇮 ENSIN SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin. Veronkorotusten ja velanoton tie on käyty loppuun. Turhista, toissijaisista ja haitallisista menoista leikattava. Olemassa olevat resurssit keskitettävä ydintehtäviin. Kuntien tehtävien ja resurssien tulee olla tasapainossa.
___________
🇫🇮 KYLLÄ KOTIMAISELLE JA PAIKALLISELLE
Palveluiden tuotantotavassa ei tule suosia ideologisista syistä julkista tai yksityistä tuotantomallia. Vesilaitokset, sähkölaitokset ja muut luonnolliset monopolit tulee säilyttää yhteisessä omistuksessa. Pienten paikallisten ja kotimaisten toimijoiden osallistuminen kilpailutukseen on mahdollistettava.
___________
🇫🇮 LOPPU HYVÄVELIJÄRJESTELMÄLLE
Korruptoituneet rakenteet murtuvat helpoiten äänestämällä korruptoituneet poliitikot ulos. Perussuomalaiset eivät ole riippuvaisia etujärjestöistä ja pystyvät siksi ajamaan kuntalaisten kokonaisetua.
___________
🇫🇮 JOTAIN RAJAA IDEOLOGISELLE VOUHOTUKSELLE
Pienten ääriryhmien ideologiseen puuhasteluun ei tule lähteä verovaroin mukaan. Suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja kuulua. Poliittisen korrektiuden nimissä ei historiaa tule unohtaa tai ihmisten suita tukkia.
___________
🇫🇮 LIIKENNERAKENTAMINEN LIIKKUMISEN LÄHTÖKOHDISTA
Liikenneratkaisut suunniteltava kustannustehokkaasti liikkumisen näkökulmasta. Julkisella liikenteellä, pyöräilyllä ja yksityisautoilulla on oma paikkansa – mitään liikkumisen muotoa ei saa rankaista tai suosia ideologisista syistä. Toimivaa bussiliikennettä ei saa hankaloittaa ideologisilla raideratkaisuilla. Teiden ylläpitoa ei voi jättää tiheästi asutuilla alueilla asukkaiden itsensä huolehdittavaksi. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.
___________
🇫🇮 SUHTEELLISUUDENTAJUA ILMASTOTOIMIIN
Kuntien ei tule ajaa valtiota jyrkempiä ilmastotoimia. Öljylämmityksen kiellolla ei saa kasvattaa kuntien ja kansalaisten kustannuksia. Teollisuuden toimintaedellytyksistä tulee pitää huoli myös kunnissa.
___________
🇫🇮 TURVALLISET KOULUT JA RAUHALLISET KIRJASTOT
Koulujen otettava kovat toimet käyttöön kiusaamista ja kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa kohtaan. Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luokkiin ei edistä kenenkään oppimista. Kirjastot on säilytettävä rauhallisina.
___________
🇫🇮 KOHTUULLISUUTTA RAKENTAMISEEN
Suurien rakennusinvestointien tarpeellisuutta tulee arvioida kriittisesti. Ylivelkaantunut kunta ei ole enää itsenäinen kunta.
___________
🇫🇮 RUOTSIN TIE EI OLE MEIDÄN TIEMME
Haittamaahanmuutto romahduttaa julkisen talouden ja turvallisuuden. Kuntien ei tule ottaa kiintiöpakolaisia. Kuntien tulee vaatia valtiovaltaa kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa.
___________
🇫🇮 LOPPU MAAHANMUUTTAJIEN HYYSÄÄMISELLE
Laittomasti maassa olevien palvelut lopetettava. Maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen lopetettava. Ei ”positiiviselle syrjinnälle”. Huonosti integroituneiden paluumuuttoa edistettävä.
___________

Avainsanat: kuntavaalit


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini